длъжност

длъжност
същ. - служба, занятие, пост, работа, функция
същ. - мисия, задължение, обязаност, дълг, задача
същ. - място
същ. - положение, качество, компетенция
същ. - чин
същ. - право
същ. - назначение, предназначение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • свалям от длъжност — словосъч. уволнявам, понижавам, разжалвам …   Български синонимен речник

  • уволнявам — гл. отстранявам, изключвам, снемам от длъжност, отзовавам, отчислявам гл. измествам, заемам мястото на, замествам, сменявам гл. понижавам, свалям от длъжност, разжалвам …   Български синонимен речник

  • бреме — същ. товар, тежест същ. обязаност, задължение, дълг, длъжност същ. гнет, мъка същ. голямо усилие, изпитание, нещо непоносимо, наказание същ. затруднение, пречка, спънка …   Български синонимен речник

  • дълг — същ. длъжност, обязаност, задължение, обвързаност същ. товар, тежест, бреме, работа същ. борч, плащане същ. дял, участие същ. кредит …   Български синонимен речник

  • задължение — същ. дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка същ. товар, бреме, тежест, пасив същ. работа, длъжност същ. договор, трактат, съглашение, контракт същ. обвързване същ. вина …   Български синонимен речник

  • задължителен — прил. наложителен, необходим, нужен, насъщ, належащ, неотложен прил. обезателен, безусловен, абсолютен, по дълг, по задължение, по заповед, по принуда, по длъжност, безпрекословен прил. насилствен, принудителен, наложен, принуден …   Български синонимен речник

  • занаят — същ. занятие, поминък, професия същ. длъжност, служба същ. сфера на дейност, бранш същ. работа, място …   Български синонимен речник

  • звание — същ. титла, отличие, социално положение същ. чин, длъжност, занятие същ. обществено положение, статус, работа, професия, ранг същ. сан …   Български синонимен речник

  • качество — същ. особеност, естество, свойство, същина, характер, натура, отличителен белег, атрибут същ. годност, пригодност същ. роля, служба същ. белег, признак същ. вид, категория, класа, сорт, степен на отличие същ. положение, д …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”